Editie 2011: Bornem

In 2011 had de Maanlichttocht een hoog onverharde-paden-gehalte. We vertrokken met de nieuwe "Horizon" opdracht in Zaal Kloosterheide en ontsnapten via een groen achterpoortje uit het domein. De graden en verkeersborden leidden de deelnemers al snel Bornem uit. Met schetsen en de digitale klok werd Branst bereikt (al dan niet met omwegen natuurlijk). Dit landelijk dorp vol minuscule paadjes werd verschillende keren doorkruist met de kompasroos, luchtfoto en landen om de tussenpost op de Scheldedijk te bereiken. Na een verkwikkend drankje en hapje ging het via enkele modderige wegeltjes richting Nonnebos. Daar kwam de zaklamp echt van pas want reflectoren gaven de weg aan tot aan de visgraat. Die bracht de deelnemers terug naar het vertrekpunt.

Gegevens

Organisatie

Roadbook

2011_Roadbook
Roadbook blad 1
Roadbook blad 1
Roadbook blad 2
Roadbook blad 3
Roadbook blad 4
MLT Traject 2005
MLT Sidebar